Cursuri limba germană pentru începători

La sfârșitul unui modul de nivel A1, puteţi să :

• înţelegeţi cuvinte obişnuite şi cuvinte simple care vă privesc direct
• înţelegeţi denumiri obisnuite, cuvinte şi propoziţii simple, de exemplu înştiinţări sau mesaje înscripţionate
• citiţi texte în limba germană, ajutat uneori de un vorbitor nativ de limba germană
• interacţionaţi cu un vorbitor nativ de limba germană, atâta timp cât acesta din urmă este gata să vorbească clar, rar şi dispus la repetarea unor cuvinte mai grele
• comunicaţi unui vorbitor nativ de limba germană lucruri simple, care vă privesc direct
• adresaţi întrebări şi să oferiţi răspunsuri de bază, din arii obişnuite
• enunţaţi verbal propoziţii în care să menţionaţi cine sunteţi , unde locuiţi , ce preocupări aveţi
• redactaţi scurte, simple vederi sau felicitări
• completaţi formulare cu date personale sau diferite formulare de aplicare

Curs Ore total Ore / Săpt Pret
A1.1 40 4 Standard / 8 Intensiv 680 RON
Mă înscriu
A1.2 40 4 Standard / 8 Intensiv 680 RON
Mă înscriu
A1 COMPLET 80 4 Standard / 8 Intensiv 1300 RON
Mă înscriu

La sfârşitul unui modul de nivel A2 puteţi să :

• întelegeţi fraze şi cuvinte din vocabularul general sau de imediat interes (familie, shopping, loc de muncă, etc)
• surprindeţi ideea centrală a unui mesaj sau a unei comunicări clare, scurte şi simple
• citiţi fără greseală texte scurte şi simple
• citiţi şi să întelegeti reclame, prospecte, meniuri sau oraruri
• purtaţi un dialog cu teme din domenii legate de rutina zilnică
• purtaţi discuţii scurte în activităti sociale, deşi sunt sanşe de a nu înţelege întotdeauna totul din cadrul discuţiei
• descrieţi verbal în termeni simpli familia şi alţi oameni, conditţii de viaţă, fundalul educaţional şi locul de muncă
• redactaţi mesaje sau note simple
• redactaţi scrisori personale simple, cum ar fi o scrisoare de mulţumire

Curs Ore total Ore / Săpt Pret
A2.1 55 4 Standard/ 8 Intensiv 930 RON
Mă înscriu
A2.2 55 4 Standard / 8 Intensiv 930 RON
Mă înscriu
A2 COMPLET 110 4 Standard / 8 Intensiv  1790 RON
Mă înscriu

Cursuri limba germană pentru intermediari

La sfârşitul unui modul de nivel B1 puteţi să :

• înţelegeţi discuţii purtate într-un limbaj familiar, în locuri cum ar fi locul de muncă, şcoala, locul de joaca, etc.
• înţelegeţi idei de bază şi anumite detalii din emisiuni Radio şi TV pe teme curente, atât de interes personal cât şi profesional, atunci când redarea se face relativ clar și rar
• înţelegeţi corect texte care se compun dintr-un limbaj obişnuit
• înţelegeţi descrierea unor evenimente, sentimente sau dorinţe din scrisori personale
• purtaţi discuţii în cele mai multe dintre situaţiile de călătorie
• purtaţi nepregătit discuţii pe teme familiare, de interes personal, cum ar fi familia, hobby-ul, job-ul, evenimente majore sau călătoriile)
• vă exprimaţi în fraze corecte descrieri personale ale visurilor, speranţelor, ambiţiilor, evenimentelor, opiniilor sau simţirilor personale.
• povestiţi conţinutul unei povestiri sau să redaţi ideile principale ale unei cărţi
• redactaţi texte care să vorbească despre familie sau arii de interes personal
• redactaţi scrisori, care să descrie experienţe şi impresii personale

Tip curs Ore total Ore / Săpt Pret
B1.1 70 4 Standard / 8 Intensiv 1190 RON
Mă înscriu
B1.2 70 4 Standard/ 8 Intensiv 1190 RON
Mă înscriu
B1 COMPLET 140 4 Standard / 8 Intensiv 2290 RON
Mă înscriu
La sfârşitul unui modul de nivel B2, puteţi să:

• înțelegeţi discursuri şi lecturi extinse, chiar bine elaborate, cu condiţia ca tema să fie una cunoscută
• înțelegeţi emisiuni şi ştiri Radio/TV
• vizionaţi filme în dialect standard (germana literara – “Hochdeutsch”)
• citiţi articole şi rapoarte care privesc probleme actuale, în care scriitorul adoptă atitudini şi puncte de vedere personale
• interactionaţi cu vorbitori nativi de limba germană într-un mod spontan, discutând fluent despre lucruri obişnuite
• susțineţi într-o discuţie de grup propria părere sau punctul de vedere pe un anumit subiect cunoscut
• descrieţi verbal într-un mod detaliat o vastă gamă de aspecte care privesc punctele de interes
• sustineţi verbal o argumentare pro și contra pe o tema dată
• redactaţi texte clare, pe o gamă largă de subiecte care ţintesc punctele de interes
• redactaţi eseuri sau rapoarte, oferind informaţii sau argumentând pro şi/sau contra pe o temă dată
• redactaţi scrisori în care vă exprimaţi trăirile specifice, personalizate.

Tip curs Ore total Ore / Săpt Pret
B2.1 75 4 Standard / 8 Intensiv 1275 RON
Mă înscriu
B2.2 75 4 Standard / 8 Intensiv 1275 RON
Mă înscriu
B2 COMPLET 150 4 Standard / 8 Intensiv 2540 RON
Mă înscriu

Cursuri limba germană pentru avansați

La sfârşitul unui modul de nivel C1, veţi fi în măsură să :

• înțelegeţi discursuri chiar şi nestructurate, în care relaţionarea este doar implicită, nu semnalizată explicit
• înțelegeţi emisiuni Radio/TV şi filme fără prea mult efort
• înțelegeţi texte literare lungi şi complexe
• apreciaţi stiluri diferite de scriere
• folosiţi un limbaj adecvat pentru mediile sociale sau profesionale
• formulaţi idei şi opinii proprii cu precizie şi să participati elevat într-o discuţie
• prezentaţi descrieri complexe într-un mod clar şi detaliat pe subiecte cu sub-domenii, dezvoltând aspecte particulare şi încheind cu o concluzie edificatorie
• redactaţi texte lungi, clare, bine structurate pe subiecte complexe
• redactaţi scrisori pe subiecte diverse și compexe, subliniind aspecte principale şi secundare
• redactaţi scrisori într-un stil potrivit cititorului țintă

Tip curs Ore total Ore / Săpt Pret
Standard 120 4 2540 RON
Mă înscriu
Intensiv 120 8 2540 RON
Mă înscriu
Extensiv 96 4 2040 RON
Mă înscriu
La sfârşitul unui modul de nivel C2, veţi fi în măsură să :

• înțelegeţi fără dificultate orice tip de discurs, fie live sau înregistrat, chiar într-o manieră de vorbire rapidă, cu condiţia să fiţi familiarizat cu accentul cât de cât
• citiţi orice formă a limbii scrise, incluzând aici texte complexe din punct de vedere structural sau lingvistic, cum ar fi manuale şi articole de specialitate, lucrări literare
• participaţi fără efort la orice conversație sau discuție, chiar dacă se utilizează locuţiuni verbale sau expresii
• vă exprimaţi liber şi fluent, accentuând anumite nuanţe în vorbire, care să ajute la înțelesul specific al sensului vorbirii
• corectaţi din mers lucruri care s-au înţeles greşit, fără ca cei care ascultă să observe greşeala
• prezentaţi fluent o descriere sau un argument într-un stil propice auditoriului şi contextului, într-o manieră logică, structurată, care să îl ajute pe receptor să observe şi să memoreze punctele principale

Tip curs Ore total Ore / Săpt Pret
Standard 120 4 3400 RON
Mă înscriu
Intensiv 120 8 3400 RON
Mă înscriu
Extensiv 96 4 2390 RON
Mă înscriu

Diferite cursuri de limba germană

Nivel Tip curs Ore total Ore / Săpt Pret
Inițiere Standard 30 4 420 RON
Mă înscriu
Intensiv 30 8 420 RON
Mă înscriu
Îngrijire bătrâni Standard 30 4 420 RON
Mă înscriu
Intensiv 30 8 420 RON
Mă înscriu
Inițiere + îngrijire bătrâni Standard 60 4 840 RON
Mă înscriu
Intensiv 60 8 840 RON
Mă înscriu